Ромашина и Колесниченко взяли золото на ЧМ. Церемония награждения