Фесикова взяла серебро в заплыве на 50 м на спине на ЧЕ