One FC. Алаверди Рамазанов против Капитана Петчьинди