Бавария – Химки. Томас сокращает отставание до «-1»

Нет связи