Россия – Аргентина. Скола получает блок-шот от Антонова