Легкая атлетика. Золото Ласицкене и серебро Шубенкова на ЧЕ