Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса