Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в технической программе на ЧЕ в Будапеште