Фесикова на ЧЕ взяла золото на дистанции 100 м на спине