Англия - Литва. Стоунс спасает англичан от гола после ошибки Харта